Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


冦萊公始與丁𣈆公善嘗以丁之才薦於李

 文靖公屢矣而終未用一日萊公語文靖

 曰比屢言丁謂之才而相公終不用豈其

 才不足用邪抑鄙言不足聽邪文靖曰如

 斯人者才則才矣顧其爲人可使之在人

 上乎萊公曰如謂者相公終能抑之使在

 人下乎文靖𥬇曰它日後悔當思吾言也

 晚年與冦權寵相軋交互傾奪至有海康

 之禍始伏文靖之識東軒筆録

李文靖公作相常讀論語或問之公曰沆爲