Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


五朝名臣言行録卷第一之一

    中書令韓國趙忠獻王

  王名普字則平幽州薊人後徙洛陽周

  丗宗用兵淮上 太祖拔滁州宰相范

  質奏用王爲軍事判官 太祖領同州

  節度辟爲推官移領宋州表掌書記

  太祖受禪以佐命功授右諌議大夫充

  樞宻直學士從平上黨遷樞宻副使拜

  樞宻使乾德二年范質王溥魏仁浦同

  日罷以王爲門下侍郎平章事開寳中