Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  岀爲河陽三城節度使太平興國初入

  朝拜司徒兼侍中八年岀爲武勝軍節

  度使雍熈中𠕋拜太保兼侍中明年岀

  爲西京留守兼中書令淳化三年薨年

  七十一咸平初詔配享太祖廟庭

普爲滁州判官 太祖與語竒之㑹獲盗百

 餘人將就死普意其有𡨚啓 太祖更訊

 之所全活十七八范蜀公蒙求

太祖旣得天下誅李筠李重進召趙普問曰

 天下自唐季以來數十年間帝王凢易十