Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 姓兵革不息蒼生塗地其故何也吾欲息

 天下之兵爲國家建長乆之計其道何如

 普曰 陛下之言及此天地人神之福也

 唐季以來戰闘不息國家不安者其故非

 它節鎮太重君弱臣強而已矣今所以治

 之無它竒巧也惟稍奪其權制其錢糓

 其精兵則天下自安矣語未畢 上曰卿

 勿復言吾已諭矣頃之 上因晚朝與故

 人石守信王審𤦺等飲酒酒酣 上屏左

 右謂曰我非爾曹之力不得至此念汝之