Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 聞見

太祖常與趙普議事不合 太祖曰安得宰

 相如桑維翰者與之謀乎普對曰使維翰

 在 陛下亦不用蓋維翰愛錢 太祖曰

 苟用其長亦當護其短措大眼孔小賜與

 拾萬貫則塞破屋子矣楊文公談苑

太祖豁逹旣得天下趙普屢以微時所不足

 者言之欲潜加害 太祖曰不可(⿱艹石)塵埃

 中揔教識天子宰相則人皆去尋也自後

 普不復敢言