Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


餘卒湘山野録

太平興國中朝士祖吉典郡姧贓事覺下獄

時郊禮將近 太宗怒其貪墨諭旨執政

特俾郊赦不宥趙普奏曰敗官抵罪冝正

 刑辟然而國家卜郊肆𩔖所以對越天地

告休神明吉夲何人安足以隳改 陛下

 赦令哉 上善其對而止沂公筆録

彌德超自冗列爲諸司使驟被委遇誣奏侍

中曹公彬有不軌謀 太宗疑之拜德超

 樞宻副使不數月趙普再相因爲辯雪