Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 曹彬一人耳 太祖大怒全斌等並下吏議

 即日授王宣徽南院使充義成軍節度使

 王獨懇請曰收蜀將校皆得罪臣以無功

 獨蒙厚賞恐無以勸天下 太祖𥬇曰卿

 有茂功加以不伐設有微累仁贍肯惜言

 哉夫懲惡勸善此所以勵臣子也王不敢

 辭行狀○又掇遺曰曹彬討蜀初克成都有𫉬婦女者彬悉閉于一第竅以度食且戒左右曰是將進

 御當宻衛之洎事罷咸訪其親以還之無者備禮以嫁之及師還輜重甚多或譛言悉竒貨也 太祖宻

 令伺之圖書也無銖金寸錦之附焉○又記聞曰王仁贍自劒南獨先歸闕乞見歷數王全斌等貪縱之

 狀 太祖𥬇謂仁贍曰納李廷珪妓擅開豐德庫金寳此又誰邪仁贍惶怖叩仗待罪曰此行清介畏謹