Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 切諌彬曰非爾所知觀煜神氣懦夫女子

 之不若豈能自引决哉煜果無他彬遣五

 百人爲般致輜重登舟有一卒負籠下道

旋彬立命斬之負檐者罔敢蹉跌後主旣

失國殊無心問家計旣升舟隨軍官吏入

其宫屏幃几硯什器皆設不動所齎持鮮

江南文武官吏頼王保全皆得其所親屬有

爲軍士所掠者王即時遣還之因大搜軍

中無得匿人妻女倉廩府庫悉委轉運使