Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 按籍檢視王一不問振乏絶恤鰥寡仁人

 之心無所不至吴人大恱及歸舟中無他

物惟圖籍衣被而巳

曹彬攻金陵垂克忽稱疾不視事諸將皆來

 問疾彬曰余之病非藥石所愈唯須諸公

 共發誠心自誓以克城之日不妄殺一人

 則自愈矣諸將許諾共焚香爲誓明日稍

 愈及克金陵城中皆按堵如故曹翰克江

 州忿其乆不下屠戮無遺彬之子孫貴盛

 至今不絶翰卒未三十年子孫有乞匄於