Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 兵誅討斬决而已止用強弩若干歩兵若

 干定矣敏中徐曰某所儲廪未備或道途

 迂逺或出兵非其時當别施方略制之纎

 悉措置多從敏中所議上謂將帥難其人

 彬必懇激而言臣請自効更無他說敏中

 常私恠之及子瑋亦有將材累歴邊任威

 名甚重晚自樞貳出鎮西鄙臨事整衆酷

𩔖先君復果於戰闘而不肯以安民柔逺

爲意豈將帥之體固當(⿱艹石)是邪王沂公筆録

曹冀王彬前後受命帥師征討諸國凢降四