Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 國主江南西川廣南湖南也未甞殺一無

 辜功名顯著爲諸將之首諸子皆賢令瑋

 琮璨繼領旄龯陶弼觀王𦘕像有詩曰蒐

 兵四把降王縛教子三登上將壇其後少

 子玘追封王爵實生 慈聖光獻太后輔

 佐 仁祖母儀累朝聖功仁德天下懷慕

 以至濟隂生享王爵子孫昌盛近世無比

 非元功隂德享報深厚何以至此雖漢馬

 唐郭殆無以過嗚呼盛哉澠水燕談