Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 必見之老夫不與也至乾德間五星果聚

 於奎玉壷清話

竇偁爲𣈆府記室賈琰爲判官毎諸王宗室

宴集琰必怡聲下氣褒讃捷給偁叱之曰

賈氏子何巧言令色之甚獨不懼於心邪

 太宗甚怒白 太祖斥出爲涇州節判後

 即位思之召爲樞宻直學士數月叅政中

 謝語之曰汝知何以及此偁曰 陛下以

 臣徃年霸府遭逢所以至此耳 上曰不

然以卿甞面拆賈琰故任卿左右思聞直