Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 言耳

竇儀尚書夲燕人爲性嚴重家法整肅尚書

 每對客坐即二侍郎三起㞐四叅政五𥙷

 闕皆侍立焉𣈆公談録