Page:Sibu Congkan0269-朱熹-五朝名臣言行錄-6-2.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


淳化四年冬東西兩川旱民飢吏失救䘏冦

大起五年正月賊首李順䧟成都府詔遣

昭宣使王繼恩充招安使率兵討之復命

 公知成都府事五月繼恩破賊收成都

 上留公至秋始遣行時𨵿中率民負粮以

 餉川師道路不絶公至府問城中所屯兵

 尚三萬人而無半月之食公訪知鹽價素

髙而廪有餘積乃下其估聽民得以米易

鹽於是民爭趨之未踰月得米數十萬斛

軍中喜而呼曰前所給米皆雜糠土不可