Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/170

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 逕鴻門北舊大道北下坂口名也案近刻訛作坂下坂名也右有

 鴻亭案近刻訛作古有鴻寧漢書高祖將見項羽楚漢春秋曰

 項王在鴻門亞父曰吾使人望沛公其氣衝天五色

 采相繆案近刻脱采字或似龍或似雲非人臣之氣案近刻作相

 可誅之案此下近刻有漢字高祖會項羽范增目羽羽不應樊

 噲杖盾撞人入食豕肩于此羽壯之郡國志曰新豐

 縣東有鴻門亭者也郭緣生述征記案近刻脱此三字或云

 霸城南門曰鴻門也項羽將因會危高祖羽仁而弗

 斷范增謀而不納項伯終䕶高祖以獲免旣抵霸上