Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/171

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 遂封漢王按漢書注鴻門在新豐東十七里則霸上

 應百里按史記項伯夜馳告張良良與俱見高祖仍

 使夜返考其道里不容得爾今父老傳在霸城南門

 數十里于理為得按緣生此記雖歴覽史漢述行涂

 經見可謂學而不思矣今新豐縣故城東三里有坂

 長二里餘塹原通道南北洞開有同門狀謂之鴻門

 孟康言在新豐東十七里無之蓋指縣治而言非謂

 城也案城近刻訛作地自新豐故城西至霸城五十里霸城

 西十里則霸水西二十里則長安城應劭曰霸水上