Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 欲葬焉伯玉曰吾子樂之則瑗請前刺其欲害民良

 田也瑕丘之名蓋因斯以表稱矣曾子弔諸負夏鄭

 𤣥皇甫謐竝言衛地魯衛雖殊土則一也漷水出東

 海合鄉縣漢安帝永初七年案近刻訛作和帝永寧九年封馬光

 子朗為侯國案近刻朗作復其水西南流入邾案入邾二字有舛誤

 秋哀公二年季孫斯伐邾取漷東田及沂西田是也

 漷水又逕魯國鄒山東南而西南流春秋左傳所謂

 嶧山也邾文公之所遷今城在鄒山之陽案近刻脫在字

 巖阻以墉固故邾婁之國曹姓也叔梁紇之邑也孔