Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 子生于此後乃縣之因鄒山之名以氏縣也王莽之

 鄒亭矣京相璠曰地理志嶧山在鄒縣北繹邑之所

 依以為名也案近刻脫以字山東西二十里髙秀獨出積石

 相臨殆無土壞石間多孔穴洞達相通往往有如數

 間屋處其俗謂之嶧孔遭亂輙將家入嶧案家近刻訛作處下

 衍人外寇雖衆無所施害晉永嘉中案近刻脫晉字太尉郗

 鑒將鄉曲保此山案保近刻作逃胡賊攻守不能得今山南

 有大嶧名曰郗公嶧山北有絶巖秦始皇觀禮于魯

 登于嶧山之上命丞相李斯以大篆勒銘山嶺名曰