Page:Sibu Congkan0297-酈道元-水經注-12-09.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 東安平城東案近刻脱東字東北逕壟丘東東北入巨淀

 刻脱巨字地理志曰菟頭山女水所出東北至臨淄入巨

 淀又北為馬車瀆北合淄水又北時澠之水注之時

 水出齊城西北二十五里案西下近刻衍南字平地出泉即如

 水也亦謂之源水因水色黑俗又目之為黑水西北

 逕黄山東又北歴愚山東案東上近刻重一山字有愚公冢時

 水又屈而逕杜山北有愚公谷齊桓公時公隱于谷

 案近刻訛作谿鄰有認其駒者公以與之山即杜山之通阜

 以其人狀愚故謂之愚公水有石梁案水上近刻衍故山二字