Page:Sibu Congkan0297-酈道元-水經注-12-09.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 謂之為石梁水又有澅水注之水出時水東去臨淄

 城十八里所謂澅中也俗以澅水為㝛留水西北入

 于時水孟子去齊三㝛而後出澅故世以此而變水

 名也水南山西有王歜墓昔樂毅伐齊賢而封之歜

 不受自縊而死水側有田引水溉跡尚存時水又西

 北逕西安縣故城南本渠丘也案近刻脱丘字齊大夫雝廪

 之邑矣王莽更之曰東寧時水又西至石洋堰分為

 二水謂之石洋口枝津西北至梁鄒入濟時水又北

 逕西安城西又北京水系水注之水出齊城西南世