Page:Sibu Congkan0376-唐慎微-重修政和證類本草-12-01.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聖主撫大同之運永無𭛌之休其何以改而正之哉乃命盡

考傳誤刋爲定本𩔖例非允從而革焉至如筆頭灰兎毫也

而在草部今移附兎頭骨之下半天河地漿皆水也亦在草

部今移附土石𩔖之間敗皷皮移附扵獸皮胡桐淚改從扵

木𩔖紫鑛亦木也自玉石品而取焉伏翼實禽也由蟲魚部

而移焉橘柚附扵果實食塩附扵光塩生薑乾薑同歸一說

至於雞腸蘩蔞陸英蒴藋以𩔖相似從而附之仍採陳藏器

拾遺李含光音義或討源扵别本或傳效扵醫家參而較之

辯其藏否至如突屈白舊說灰𩔖今是本根天麻根觧似赤

箭今又全異去非取是特立新條自餘刋正不可悉數下採

衆議定爲印板乃以白字爲神農所說墨字爲名醫𠩄傳唐

附今附各加顯注詳其觧𥼶審其形性證謬誤而辯之者署