Page:Sibu Congkan0445-魏徵-羣書治要-16-03.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


親疏,決嫌疑,别同異,明是非也。道德仁義,非禮

不成;敎訓正俗,非禮不備;分爭辨訟,非禮不決;

君臣上下、父子兄弟,非禮不定;宦學事師,非禮

不親;班朝、治軍、莅官、行法,非禮威嚴不行;禱祠、

祭祀、供給鬼神,非禮不誠不莊。班,次也。莅,臨也。莊,敬也。

貴而知好禮,則不驕不淫;貧賤而知好禮,則志

不懾。懾,猶怯惑。國君春田不圍澤,大夫不掩羣,士不

取麛卵,生乳之時,重傷其類。歲凶年穀不登,登,成也。君膳不

祭肺,馬不食穀,馳道不除,祭事不縣,大夫不食