Page:Sibu Congkan0477-釋道宣-廣弘明集-12-01.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


令以爲常准太和十九年帝幸徐州白塔寺顧諸王

侍臣曰此寺近有名僧嵩法師者受成實論於羅什

後授淵法師淵又授登紀二法師朕每翫成實可以

釋人深情故至此寺道登雅有義業高祖眷賞恒侍

講論於禁内及卒帝悼惜施帛千疋設一切僧齋京

城七日行道下詔曰朕師登法師奄至殂背痛怛摧

慟不能巳巳比藥治愼䘮未容即赴便凖師義哭諸

門外緇素榮之西域沙門跋陀者有道業帝所敬重

詔於少室山陰立少林寺以居之公給衣供二十一

年五月詔曰羅什法師可謂神出五才志入四行者