Page:Sibu Congkan0477-釋道宣-廣弘明集-12-01.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


也今常住寺獨有遺蹤欽恱修迹情深遐邇可於舊

堂所爲建三級佛圖又見逼昏虐爲道殄軀既暫同

俗禮應有子胤可推訪以聞當加叙接先是立監福

曹又攺爲昭玄備有官屬以斷僧務即如今同文寺

崇玄署是也高祖時知名沙門有道順慧覺僧意慧

紀僧範道辯慧度智誕僧顯僧義僧利並以義行重

焉有魏孝文聖天子也五嵗受禪十嵗服冕太和十

八年遷都於洛二十年攺姓爲元氏文章百篇冠絶

終古初登詔誥假手有司太和巳後並自運筆前後

諸帝不能及之如僧行篇所下詔也世宗即位下詔