Page:Sibu Congkan0480-釋道宣-廣弘明集-12-04.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


匡王四年壬子二月十五日後夜於拘尸城入般𣵀

槃自滅度已來至大唐武德五年壬午之嵗計得一

千二百二十一嵗滅後一百一十六年東天竺國有

阿育王收佛舍利役使鬼兵散起八萬四千寶塔遍

閻浮提我此漢土九州之内竝有塔焉育王起塔之

時當此周敬王二十六年丁未嵗也塔興周世經十

二王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此

淪亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士行等經録

目云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者

齎持佛經來化始皇始皇弗從乃囚防等夜有金剛