Page:Sibu Congkan0480-釋道宣-廣弘明集-12-04.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有

此説年紀莫知以何為證請陳其決答曰前漢成帝

時都水使者光禄大夫劉向傳云向博觀史籍僃覽

經書每自稱曰余遍尋典䇿往往見有佛經及著列

仙傳云吾捜檢藏書𬗟尋太史創撰列仙圖自黃帝

已下六代迄到于今得仙道者七百餘人向檢虚實

定得一百四十六人又云其七十四人已見佛經矣

推劉向言藏書者蓋始皇時人間藏書也或云夫子

宅内所藏之書據此而論豈非秦漢已前早有佛法

流行震旦也尋道安所載十二賢者亦在七十四人