Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西俱耶尼王二天下四鐵輪王則唯局閻浮提王一

天下若減八萬嵗時有軍輪王出以軍威伏王一天

下即是阿育王等如來為法輪王言劫增轉輪王者

此據財輪王也若論軍輪故通劫減鐵輪有二百五

十輻銅輪有五百輻銀輪有七百五十輻金輪有千

輻故仁王經云道種堅徳王乘金輪王四天下性種

性王乗銀輪王三天下習種性王乘銅輪王二天下

以上十善得王乘鐵輪王一天下

 七寶部

如長阿含經云佛告比丘世間有轉輪聖王成就七