Page:Sibu Congkan0535-郭象-南華真經-5-2.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之威以戮賢人而莫之敢亢者皆聖法之由也向無聖法則桀紂焉得守斯位而放其毒

使天下側目哉○比干剖普口反謂割心也崔本作節云支解也長直良反弘胣本又作

肔徐勑𥿄反郭詩氏反崔云讀若拖或作施字胣裂也淮南子曰萇弘鈹裂而死司馬云

胣剔也萇弘周靈王賢臣也案左傳是周景王敬王之大夫魯哀公三年六月周人殺萇

弘一云刳腸曰胣子胥靡密地反司馬如字云縻也崔云爛之於江中也案子胥伍貟也

諌夫差夫差不從賜之屬縷以死投之江也焉於䖍反故跖之徒問於

跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無有道邪夫

妄意室中之藏聖也入先勇也出後義也知