Page:Sibu Congkan0539-葛洪-抱朴子-6-1.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


詩人甫田之刺深惟仲尼皆死之證無爲握無形之

風捕難執之影索不可得之物行必不到之路棄榮

華而涉苦困釋甚易而攻至難有似䘮者之逐遊女

必有兩失之悔單張之信偏見將速内外之禍也夫

班秋不能削瓦石爲芒鍼歐冶不能鑄鈆錫為干将

故不可為者雖鬼神不能爲也不可成者雖天地不

能成也世間亦安得竒方能當老者復少而應死者

反生哉而吾子乃欲延蟪蛄之命令有歴紀之壽養

朝𮏄使累晦朔之積吾子不亦謬乎願加九思不逺