Page:Sibu Congkan0539-葛洪-抱朴子-6-1.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


迷復焉抱朴子答曰夫聦之所去則震雷不能使之

聞明之所棄則三光不能使之見豈輷磕之音細而

麗天之景微哉而聾夫謂之無聲焉瞽者謂之無物

焉又況絃管之和音山龍之綺祭安能賞克諧之雅

韻暐曄之鱗藻哉故聾瞽在乎形噐則不信豐隆之

與玄象矣而況物有微於此者乎暗昧滯乎心神則

不信有周孔於在昔矣況告之以神仙之道乎夫存

亡終始誠是大體其異同參差或然或否變化萬品

竒怪無万物是事非本鈞末乖未可一也夫言始者