Page:Sibu Congkan0608-楊炯-楊盈川集-2-1.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亡秦之兆星移大火追責天司月入純陽無勞兩備

季桓子羵羊之井推木石之禎祥陳惠公集隼之庭

騐變夷之貢賦然後歴三辰而玉歩照四極而金聲

坐於緇帷之林浮於亶州之海門生七十仰天路以

無階弟子三千望宫墻而不入哲人之能事畢矣先

王之至徳行矣配乎二象不能遷必至之期叅乎兩

曜不能稽有常之動南遊楚國遂聞衰鳳之歌西狩

魯郊獨有傷麟之泣夫子周靈王二十一年冬十月

庚子生至魯哀公十有六年夏四月巳丑卒凡享年

七十二于今一千餘歳泰山頽而梁木壞㣲言絶而

大義乖傳饗祀於百家奉琴書於十代秦始皇見登