Page:Sibu Congkan0608-楊炯-楊盈川集-2-1.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


床之識始亂衣裳魯㳟王看壞壁之書猶聞絲竹漢

圖起於六千日賜金之禮載優魏德行於五十年刻

石之風未冺述文武者皆憲章於聖人修學校者僉

折衷於夫子自革鞲玉暦毳幕瑶圖皇天無皁白之

徴戎狄起豺狼之釁摧六律絶笙竽塞師曠之耳天

下之人廢其聽矣散五彩滅文章膠離朱之目天下

之人黜其明矣我高祖神堯皇帝因三靈之寶暦藉

萬國之歡心風起北方月行中道削平宇宙戢干戈

於羊馬之年彈壓華夷照文物於龍蛇之代太宗文

武聖皇帝昇瑶壇於曲洛受玉版於平河經天緯地

盪海夷嶽坐𤣥宫而宻轉紫㣲光帝宅之尊戴黃屋