Page:Sibu Congkan0636-杜甫-分門集註杜工部詩-10-03.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  律詩九首

   陪鄭公秋晚北池臨眺新添

北池雲水閣華館闢秋風獨鶴元依渚衰荷且映空

采菱寒刺上踏藕野泥中素檝分曹往金盤小徑通

萋萋露草碧片片晚旗紅盃酒霑津吏衣裳與釣翁

異方初𧰟菊故里亦髙桐揺落関山思淹留戰伐功

嚴城殊未掩淸宴巳知終何𥙷叅軍乏洙曰作事歡娯到

薄躬

   奉和嚴中丞西城晚眺十韻

汲黯匡君切洙曰前漢汲黯字長孺武帝時爲中散大夫以數切諌不得乆留内遷於東海太守武帝曰古有社

稷之臣如汲黯近之矣廉頗出將頻洙曰史記廉頗趙之良將頻爲趙將兵破齊魏直詞才不