Page:Sibu Congkan0636-杜甫-分門集註杜工部詩-10-03.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


丗雄略動如神洙曰取汲黯之直言廉頗之雄略以美嚴公也政簡移風速洙曰史記

丗家太公至囯脩政因其俗簡其禮民多歸齊故五月而報政成周公曰政不簡不易民不有近平易近民民必歸之

淸立意新余曰吕氏童蒙訓老杜詩云淸詩立意新最是作詩用力處蓋不可循習陳言只規摹舊作也魯直云隨

人作計終後人又云文章切忌隨人後此自魯直見處也近丗人學老杜多矣左規右矩不能稍出新意終成屋下架屋無所取長

魯直下語未甞似前人而卒與之合此爲善學層城臨媚洙曰一作暇景絶域望餘

洙曰層城髙城也絶域逺域也言蜀與京畿逺絶旗尾蛟龍㑹洙曰禮蛟龍爲旂

頭鷰雀馴師曰言公之徳及鳥獸也地平江動蜀天闊樹浮秦趙曰此兩

句張大城上所望之逺也帝念深分閫洙曰馮唐曰上古王者之遣將也跪而推轂曰閫以内者寡人制之閫以

外者將軍制之韋昭曰此郭門之閫也門中橛曰閫軍須逺筭緍洙曰軍須師旅之費也漢武元狩四年𥘉筭緡

錢李旻曰緡絲也以貫錢出筭二十也師古曰謂有儲積錢者其緍貫而稅之花羅封蛺蝶蘇曰漢武時西域獻

蛺蝶羅○師曰筭緡衰丗之法公貢花 羅瑞錦以應軍須與筭緍者逺矣瑞錦送麒麟洙曰蛺蝶麒麟羅錦