Page:Sibu Congkan0636-杜甫-分門集註杜工部詩-10-03.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


上絲繡也○蘇曰漢武日本囯貢麒麟錦十端金眩人眼目〇趙曰言嚴公之入貢不忘朝廷也辭第輸髙義

洙曰霍去病傳上爲治第今視之對曰匈奴未㓕無以家爲由此上益重愛之觀圖憶古人洙曰馬援傳顕宗圖

𦘕建武中名臣列將於雲䑓以椒房故獨不及馬援東平王蒼𮗚圖言於帝曰何故不𦘕伏波將軍像帝𥬇而不言○趙曰言嚴公

可與古人爲比當圖𦘕之征南多興緒事業闇相親晉杜預作征南將軍興緒公自爲譜

以預爲祖

   出郭

霜露晚凄凄髙天逐望低逺煙鹽井上洙曰蜀都賦家有鹽泉井○立

之曰逺煙蓋煑鹽也斜景雪峯西洙曰雪山也○立之曰斜景落日也故國猶兵馬

公長安人也他郷亦洙曰一作正鼔鼙江城今夜客還與舊烏

趙曰公惑亂而與烏俱啼其傷至矣

   瀼西寒望