Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/163

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鬻馬者三日不售伯樂去而眎之回而睍之明日其價三倍〇趙曰韓退之有言曰世有伯樂然後有千里馬千里馬常有而伯樂

不常有此乃豈無騕褭驊騮而時無伯樂之謂公因題𦘕巳死之驃故起末句死即休之意亦猶人抱出羣之材而不遇知巳以死

爲可嗟矣○師曰粛宗中興正冝任賢使能房琯以宰相器出爲邠州刺史甫以貶爲華州司功何世無才何才不可用但恨無賢

君耳琯之與甫何以異是故云云

   題壁上韋偃𦘕馬歌鮑曰朱景玄𦘕斷云韋偃伯父工龍馬父銮工山水松石

   偃又工仙僧老松異石人知其善𦘕馬不知其松石更工

韋侯别我有所適鄭曰韋侯韋偃也知我憐君洙曰一作渠𦘕無

敵戯拈彦輔曰一云試拈秃筆掃驊騮歘見騏驎岀東壁洙曰顔延

年白馬賦歘聲躍以鴗驚驊騮良馬也騏驎瑞獸也○時可曰於天育驃𮪍歌中𣳇周穆王傳驊騮騄耳日馳三萬里一匹

齕草一匹嘶鄭曰齕下没切坐看千里當霜蹄鄭曰當丁浪切時危

安得眞致此與人同生亦同死洙曰莊子馬蹄可以踐霜雪齕草飲水吕布甞御良