Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/164

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


馬號曰赤兎能馳城飛塹馳突燕軍一日或至三四斬首而出○趙曰莊子而摘用之也末句乃所向無空闊眞堪託死生之意〇

師曰韋偃唐之善𦘕者也取別於甫甫試令於壁上作馬末章寓意遭時艱危安得此真馬以濟患難免使甫困躓道路故云與人

同生亦同死

 音樂

  古詩三首    律詩五首

   觀公孫大娘弟子舞劒器行并序

大曆二年十月十九日夔府别駕元持宅見臨潁李

十二娘舞劒器壯其蔚⿰𧾷攴問其所師曰余公孫大娘

弟子也開元三載余尚童稚記於郾城觀公孫氏舞

劒器渾脫瀏灕鄭曰上力周切下力支切頓挫獨出冠時自髙頭

冝春梨園二𠆸坊內人洎外供奉曉是舞者聖文神