Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


武皇帝𥘉公孫一人而巳玉貌錦衣况余白首今兹

弟子亦匪盛顔旣辯其由來知波瀾莫二撫事慷慨

聊爲劒器行徃者呉人張旭善草書書帖數嘗於鄴

縣見公孫大娘舞西河劒器自此草書長進豪蕩感

激即公孫可知矣行曰

昔有佳人公孫氏一舞劒器動四方觀者如山色沮

䘮天地爲之乆低昂敏功曰言不自安也㸌如羿射九日落鄭曰㸌音

酷〇洙曰堯時十日並出堯令羿射中九日日烏皆死墮其羽翼矯如羣帝⿰馬叅 -- 驂龍翔來如

雷霆収震怒罷如江海凝清光洙曰皆言舞劒器回旋疾徐變態也〇趙曰選詩秋

月懸清光絳脣珠䄂兩寂寞洙曰蕪城賦玉貌絳脣〇蘇曰杜遵過銅雀臺序云𬗟懷朱唇翠䄂

絲竹絃索今俱寂寞唯有崇山逺水依舊〇敏功曰謂公孫已死也洙曰又云脫有弟子傳芬芳