Page:Sibu Congkan0661-獨孤及-毘陵集-4-3.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公見朴衆人昭昭鄭公若濁布政四邑四邑和樂雷震

風偃物亦允若御史執法郞官草奏鄭公莅止德音是

茂於以經術潤色王度宗族敘惇鄕黨歸仁孝謹之風

萬石之門兄也弟也夭夭申申善則無報天地不仁抑

抑鄭公執德之中生不近其名殁不隤其聲于嗟乎鄭

  唐故吏部郞中贈給事中韋公墓誌銘幷序

郞中諱元魯字穎叔司農少卿德敏之孫衢州刺史魯

縣康公璆之子天寶五載解褐尉邠州新平其後參佐

使臣者五入御史府者三一居專城六爲尙書郞大歴