Page:Sibu Congkan0661-獨孤及-毘陵集-4-3.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


二年十二月乙酉以吏部郞中終於京師靜恭里之故

宅春秋五十有五啟手足之日朋從僚吏親者疎者匍

匐雨泣奔之如不及惟郞中寛靜博厚孝友貞儉朴而

愿達而好禮氣和於中而博之以文好惡嗜欲發皆中

節以誠待人不務智巧雅尙儉愼臨事則虚己應物與

道弛張性若踈緩赴急則慘怛之仁形於顚沛誦詩三

百不以文自衒在官必聞未嘗近名尢樂閒曠每以丘

壑爲己任機事嬰之而未遑也則公之殁也跡負其志

壽違其德官屈其量君子以是三者思其人而哀其命

公無允子以兄子某爲嗣大歴三年正月癸酉卜竁於