Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   唐故朝散大夫使持節都督容州諸軍事守容

   州刺史兼侍御史充本𬋩經畧招討處置等使

   譙縣開國男賜紫金魚袋戴公墓誌銘并序

貞元五年夏四月容州刺史經畧使侍御史譙縣男

戴公至部之三月以疾受代廻車甌駱六月甲申次于

淸遠峽而薨春秋五十八明年正月庚申返葬于金壇

玉京原之舊封宜敘世德以識幽穸云公諱叔倫字幼

公本譙國人其先在宋爲公族於漢爲儒宗東漢則有

司徒渉西晉則有司農逵逵後南渡始居丹徒八葉至

宋臨湘侯明寶曾孫梁左丞暠暠元孫皇德州司士好