Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問公之曾王父也王父修譽父眷用皆自縻天爵不顧

翹車傳次君之禮文盡通奥㫖師安道之晦德尢惡知

名故世風純慶及公而發公早以詞藝振嘉聞中以材

術商功利終以理行敷教化率履素王之訓周旋君子

之儒淑聲休明苾芬四暢初摳衣於蘭陵蕭茂挺以文

學政事見稱蕭門文本菁華而長於比興粲如采章鏘

如珩璜鼓鐘于宮累辟大府分命于計相也則爲湖南

河南留後自秘書正字三遷至監察御史曵裾于賢王

也則爲湖南江西上介由大理司直再轉至尙書祠部

郞中其阜人成化也則東陽一同之人沐旬歲之治撫