Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以男女質錢約不時贖子本相侔則没爲奴婢子厚與設方

計悉令贖歸其尤貧力不能者令書其傭足相當則使歸其

質𮗚察使下其法於他州比一歳免而歸者且千人衡湘以

南爲進士者皆以子厚爲師其經承子厚口講指畫爲文詞

者悉有法度可𮗚其召至京師而復爲刺史也中山劉夢得

禹錫亦在遣中當詣播州子厚泣曰播州非人所居而夢得

親在堂吾不忍夢得之窮無辭以白其大人且萬無母子俱

往理請於朝將拜䟽願以柳易播雖重得罪死不恨遇有以

夢得事白上者夢得於是改刺連州白上或作上白改下或无刺字嗚呼士

窮乃見節義今夫平居里巷相慕恱酒食游戯相徴逐詡詡

虚甫切語也強𥬇語以相取下握手出肺肝肉示指天日涕泣誓

生死不相背負(⿱艹石)可信一旦臨小利害僅如毛髪比反眼

(⿱艹石)不相識落䧟穽不一引手救反擠之又下石焉者皆是也