Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


救下或有而字此宜禽獸夷狄所不忍爲而其人自視以爲得計聞

子厚之風亦可以少媿矣少上方无以字子厚前時少年勇於爲人

不自貴重顧藉謂功業可立就故坐廢退旣道又無相知有

氣力得位者推挽故卒死於窮裔材不爲丗用道不行於時

死或或作厄道上或或有而字使子厚在臺省時自持其身巳能如司馬刺

史時亦自不斥斥時有人力能舉之且必復用不窮時有或作而有

力能方作解或能下復出解字皆非是然子厚斥不乆窮不極雖有出於人其

文學辭章必不能自力以致必傳於後如今無疑也力以或作以力

或无致必二字皆非是雖使子厚得所願爲將相於一時以彼易此孰

得孰失必有能辯之者子厚以元和十四年十一月八日卒

年四十七以十五年七月十日歸葬萬年先人墓側

作十月五日七月上或有秋字或无十日字子厚有子男二人長曰周六始四歳

季曰周七子厚卒乃生女子二人皆㓜其得歸葬也費皆出