Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而正刑法也承宗何故而賜誅絶也士則士平何故與美官

因或作由三事旣因獲賊𫉬賊必有其人不給賞錢實亦難曉

假如聖心獨有所見審知不合加賞其如天下百姓及後代

乆逺之人哉方无之人字况仐元濟承宗尚未擒滅兩河之地太

半未收隴右河西皆没戎狄所冝大明約束使信在言前號

令指麾以圖功利况自陛下即位巳來継有丕績巳或作以下同

楊惠琳收夏州斬劉闢收劒南東西川斬李錡收江東縛盧

從史收澤潞等五州威德所加兵不汙刃收魏愽等六州致

張荗昭張愔收易定徐泗濠等五州創業巳來列聖功德未

有能髙於陛下者可謂赫赫巍巍光照前後矣此由天授陛

下神聖英武之德爲巨唐中興之君由上或有皆字宗廟神靈所共

祐助勉強不巳守之以信或作則故地不足收而太平不難

致如乗快馬行平路遲速進退自由其心有所欲往無不可