Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者於此之時特宜示人以信孔子欲存信去食人非食不生

尚欲捨生以存信况可無故而輕棄也昔秦孝公用啇鞅爲

相欲富國強兵行令於國恐人不信立三丈之木於市南門

募人有能徙置北門者與五十金有一人徙之輒與五十金

秦人以君言爲必信法令大行國富兵強無敵天下三丈之

木非難徙也徙之非有功也孝公輒與之金者所以示其言

之必信也言爲必信言之必信方从閣杭本兩句皆无信字无理甚明亦足以見二本之謬矣昔周成

王尚小與其弟叔虞爲戯削桐葉爲珪曰以𣈆封汝其臣史

佚因請擇日立叔虞爲侯成王曰吾與之戲耳史佚曰天子

無戯言言之則史書之禮成之樂歌之於是遂封叔虞於𣈆

擇方从杭本似澤又見杭本之謬昔漢髙祖出黃金四萬斤與陳平恣其所

爲不問出入令謀項羽平用金間楚數年之間漢得天下論

者皆言漢髙祖深逹於利能以金四萬斤致得天下逹或作逺