Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


惶誠恐頓首頓首臣以正月十四日蒙恩除潮州刺史即日

奔馳上道經渉嶺海水陸萬里正上或有仐年字上道或作就路以仐月二

十五日到州上訖與官吏百姓等相見具言朝廷治平天子

神聖威武慈仁子養億兆人庶無有親踈逺邇方无具字雖在萬

里之外嶺海之陬待之一如畿甸之閒輦轂之下有善必聞

有惡必見早朝晚罷兢兢業業惟恐四海之内天地之中一

物不得其所故遣刺史面問百姓疾苦苟有不便得以上陳

面或作親國家憲章完具爲治日乆守令承奉詔條違犯者鮮雖

在蠻荒無不安泰聞臣所稱聖德惟知鼓舞讙呼不勞施爲

坐以無事臣某誠惶誠恐頓首頓首臣所領州在廣府極東

界上去廣府雖云𦆵二千里然來往動皆經月過海口下惡

水濤瀧壯猛難計程期經舊史作逾程期新舊史作期程颺風鰐魚患禍不

測州南近界漲海連天毒霧瘴氛日夕發作州南近界或作州之南境