Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以御史中丞持節鎮黔中十一年來朝迁鎮鄂州以鄂岳道

兵㑹平淮西以功加御史大夫十三年徴拜宗正轉左金吾

上即位以先朝時甞信妄人柳泌能燒水銀爲不死藥薦之

必或作賁經云新舊史李干墓志石本皆作泌泌以故起閭閻氓爲刺史不效貶循

州司馬其年九月三日以疾卒于貶所年五十三月下或有十字

慶元年詔曰左降而死者還其官以葬遂以其年某月日葬

于東都某縣其年或作某年月上无某字公三娶元配韋氏諱脩脩生子

紘紘爲進士斈脩方並作循斈或作㪯女貢嫁崖氏夫人隋雍州牧鄖

公叔𥙿五丗孫父士佺蓬山令次配崔氏諱葯乙角切又音約白正

其葉謂之葯生綽紹綰女㑹嫁鄭氏季毗夫人父昭嘗爲京兆尹

今夫人韋氏無子父光憲光禄卿其葬用古今禮以元配韋

氏夫人祔而葬次配崔氏夫人於其域異墓或无用古今礼至而葬十四字

公宗室子生而貴富能斈問以中科取名方无生字非是善自傾