Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


下以交豪傑身死賣宅以葬銘曰

太支於今其尚有封太或作本非是尚方作上當公弟兄未續又亡弟兄或作

其迁于南年及始衰誰黜不復而以䘮歸誰或作雖海豊弥弥

万里于畿載其始終以哀表之

   唐故朝散大夫尚書庫部郎中鄭君墓誌銘

君諱羣字弘之丗爲滎陽人君或作公其祖於元魏時有假封㐮

城公者子孫因稱以自别此下或有君其後也四字○今按下文有君其季也此有則不應重

曽祖匡時晉州霍邑令祖千尋彭州九隴丞父迪鄂州唐

年令娶河南獨孤氏女生二子君其季也以進士選以上方有君字

吏部考功所試判爲上等授正字自鄠縣尉拜監察御史佐

鄂岳使裴均之爲江陵以殿中侍御史佐其軍均之徴也迁

虞部貟外郎之徵或作戸徵非是均鎭㐮陽復以君爲㐮府左司馬刑

部貟外郎副其支度使事均卒李夷簡代之因以故職留君