Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


歳餘拜復州刺史迁祠部郎中迁上或有方字非是㑹衢州無刺史方

選人君願行宰相即以君應詔方无㑹字或无方字君願行作行願者治衢五

年復入爲庫部郎中行及揚州遇疾居月餘以長慶元年

月二十四日卒春秋六十或无居字即以其年十一月二十二日

從葬於鄭州廣武原先人之墓次君天性和樂居家事人與

待交遊𥘉持一心未嘗変節有所緩急曲直薄厚踈數也不

爲翕翕𤍠亦不爲崖岸斬絶之行𤍠或作然斬或作嶄俸禄入門與其

所過逢吹笙彈箏飲酒舞歌詼調醉呼連日夜不厭費盡不

復顧問方无此上六字或分挈以去一無所愛惜不爲後日毫髪計

留也遇其空無時客至清坐相看或竟日不能設食客主各

自引退亦不爲辭謝看或作對看下方无或字與之遊者自少及老未嘗

見其言色有(⿱艹石)憂歎者豈列禦㓂莊周等所謂近於道者邪

其治官守身又極謹愼不挂於過差去官而人民思之身死